Juridische Latijnse uitspraken

Ad fundum: tot op de bodem (ook wel gebruikt voor het aanduiden van het snel opdrinken van een alcoholisch drankje)

c.s.: cum suis: met de zijnen

ex facto ius oritur: alles draait om de feiten

Ratio vincit, vetustas cessit: de rede overwint, de oudheid vervalt.

in complexa: in z’n geheel

in casu: in dit specifieke geval / in deze zaak

ius agendi: vorderingsrecht

iustum pretium: leerstuk van de aantastbaarheid van een overeenkomst als de prestaties over en weer niet evenredig zijn.

Falsum et plane absurdum: vals en volkomen ongerijmd

Quod non: wat niet zo is