Tag: YP

  • De tien duurste domeinnamen

    Sex.com Verkocht voor $14.000.000,- januari 2006 Fund.com $9,999,950 – Verkocht in 2008 Porn.com De domeinnaam porn.com is in 2007 verkocht voor +- $9,000,000. Business.com Deze domeinnaam werd in 1999 verkocht voor maar liefst $7,500,000. Diamonds.com Verkocht voor $7,500,000 Beer.com Verkocht voor $7,000,000 AsSeenOnTV.com Verkocht voor $5,100,000 begin 2000 Korea.com $5,000,000 Verkocht in ‘2000 Casino.com $5,500,000…