Tag: Medezeggenschapsraden Studentenraad

  • Noodkreet studenten Universiteit van Amsterdam bereikt Tweede Kamer

    SP-fractie stelt kamervragen over gedwongen verkoop historische panden Oudemanhuispoort Het verzet van studenten en hoogleraren tegen de verkoop van delen van de Oudemanhuispoort en de verhuizing van de Rechtenfaculteit heeft de landelijke politiek bereikt. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil dat minister Plasterk het College van Bestuur een halt toeroept. Als het aan het College van…