Noodkreet studenten Universiteit van Amsterdam bereikt Tweede Kamer

SP-fractie stelt kamervragen over gedwongen verkoop historische panden Oudemanhuispoort

Het verzet van studenten en hoogleraren tegen de verkoop van delen van de Oudemanhuispoort en de verhuizing van de Rechtenfaculteit heeft de landelijke politiek bereikt. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil dat minister Plasterk het College van Bestuur een halt toeroept. Als het aan het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam ligt, worden historische onderwijsgebouwen verkocht en moet de rechtenfaculteit in de Oudemanhuispoort verhuizen naar Amsterdam-Oost. Studenten, medewerkers en hoogleraren zijn fel tegen dit plan, dat geen enkel valide argument bevat. Het CvB probeert media buiten de deur te houden, terwijl het doorgaat met de voorbereiding van de verkoop. “Dit onzalige plan moet zo snel mogelijk van tafel, aangezien er geen enkel draagvlak voor is”, vindt Jasper van Dijk namens de SP. In Kamervragen roept hij minister Plasterk op om “een dringend moreel appel” te doen op het CvB van de universiteit om het plan te stoppen.

Inmiddels heeft de Facultaire Studentenraad een informatielijn geopend voor journalisten en andere media, 24/7 te bereiken via het telefoonnummer 020-6146373.

Leugens blijken niet te werken bij studenten
Van Dijk reageert daarmee onder meer op het live-debat dat twee weken geleden plaatsvond in het radioprogramma Spijkers met Koppen tussen bestuursvoorzitter Karel van der Toorn en voorzitter van de Facultaire Studentenraad bij Rechtsgeleerdheid Danny Mekic’. Daarin was te horen hoe Van der Toorn verkondigde dat de Oudemanhuispoort “nooit en te nimmer zal worden verkocht”, terwijl hij twee weken eerder in de universiteitskrant Folia zijn wens uitte om geld te verdienen aan de verkoop van (delen van) de Oudemanhuispoort en andere historische gebouwen van de universiteit1. “Die twee uitspraken zijn niet met elkaar te rijmen en wij eisen opheldering. De universiteit wordt bekostigd door studenten en de samenleving en hoort daarmee ook in dienst te staan ván die studenten en samenleving, niet van het CvB. Het verkopen van historische panden en gedwongen verhuizingen zijn plannen die niet passen bij de Universiteit van Amsterdam, en al helemáál niet bij deze economische barre tijden. Wie gaat dan monumentale panden zitten verkopen? Dat zie je alleen in slechte horrorfilms” voegt Mekic’ daar aan toe.

‘Deze universiteit wordt bestuurd door struisvogels’
Studenten, hoogleraren en andere medewerkers reageren woedend. “De portemonnee van dit CvB lijkt zwaarder te wegen dan de belangen van studenten en medewerkers, en daarmee het onderzoek en onderwijs. Op geen enkele manier is aangetoond waarom deze verhuizing wenselijk, laat staan noodzakelijk is. Wiens belangen behartigt dit College eigenlijk wèl?” vraagt de studentenraadvoorzitter zich openlijk af. “Als het CvB nou open zou staan voor een gesprek. Maar nee, de belofte dat het zou gaan werken aan betere communicatie met onze studenten is een valse gebleken”. Vice-voorzitter Stephanie Blom voegt hier aan toe: “We worden doodgezwegen en de uitvoering van de plannen op het Maagdenhuis gaat gewoon door. In het belang van onderzoek en onderwijs, beweert Van der Toorn. Een indrukwekkende meerderheid van de hoogleraren heeft zich in een open brief uitgesproken tegen deze plannen. Vijfentwintig knappe koppen die weten waar ze over praten. Waar gaat het heen met dat veelbeloofde onderwijs en onderzoek als er niet naar de studenten en medewerkers wordt geluisterd?”. Blom: “Het CvB overschaduwt de academische gemeenschap en medezeggenschap zoals gebruikelijk was onder het Sovjetregime. Als het daar niet snel mee stopt, wordt het tijd de rollen om te draaien. We kunnen dit niet laten gebeuren!”

Emotionele binding?
Het CvB beweert dat het verzet van de studenten en medewerkers slechts op een emotionele band met de Oudemanhuispoort berust en dat elke voorgenomen verhuizing op een mordicus verzet stuit. Dat is volgens Mekic’ klinkklare onzin: “Een verhuizing is niet per se slecht, zolang deze in het belang van de universiteit én faculteit is. Het belangrijkste argument, waar vriend en vijand het over eens zijn, is dat het CvB op geen enkele wijze heeft aangetoond dat de verhuizing van de Rechtenfaculteit naar Amsterdam-Oost noodzakelijk, laat staan wenselijk is. Op geen enkele wijze.” Ook de hoogleraren benadrukken dit standpunt, in de open brief wordt verzocht af te zien van de verhuizing tot de noodzakelijkheid en wenselijkheid écht zijn aangetoond. ”Bijvoorbeeld als het veel te duur wordt om De Poort voor de rechtenfaculteit te behouden” zegt hoogleraar Europees Privaatrecht Martijn Hesselink in het Parool, dd. 17 februari j.l.

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft het CvB eind februari in een open brief voor de laatste maal verzocht om een constructieve dialoog. Het CvB heeft tot op heden niet inhoudelijk gereageerd. De laatste hoop van de studenten en medewerkers is nu gericht op Den Haag. Blom: “Het kan toch niet zo zijn dat onze prachtige universiteit in dienst komt te staan van private belangen en de bureaucratie? Dat is de wereld op z’n kop. En daarmee het einde van de academische wereld.”

KAMERVRAGEN

Vragen van het lid Jasper van Dijk aan de minister van OCW en de minister van WWI over de verkoop van de Oudemanhuispoort door de Universiteit van Amsterdam

1
Wat is uw oordeel over het bericht dat de Universiteit van Amsterdam mogelijk een deel van de Oudemanhuispoort wil verkopen? (1)

2
Deelt u de mening dat met de verkoop van een monumentaal pand van de universiteit, een stuk geschiedenis uit handen wordt gegeven van de universiteit en de academische gemeenschap? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat voor dit soort ingrijpende maatregelen breed draagvlak vereist is onder studenten en personeel? Zo ja, wat adviseert u studenten en andere betrokkenen te doen als het College van Bestuur de plannen zonder draagvlak doorzet?

4
Wat voor sancties kunt u nemen indien het College van Bestuur het oordeel van de diverse Medezeggenschapsraden (Studentenraad, Ondernemingsraad) over deze kwestie naast zich neerlegt? Wat voor sancties kunnen de diverse Medezeggenschapsraden inzetten?

5
Bent u bereid een dringend moreel appel te doen op het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam om de verhuis- en verkoopplannen geen doorgang te laten vinden indien er geen draagvlak is onder personeel en studenten? Zo nee, waarom niet?

(1) www.onzepoort.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *