Tag: medisch dossier

  • Behandelrelatie vereist voor online verstrekken van medicijnen

    De nieuwe versie van de Richtlijn online arts-patiënt contact van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is in werking getreden. De nieuwe richtlijn is van toepassing op al het contact tussen arts en patiënt waarbij een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW tot stand komt, en bevat de nieuwe regel…