Behandelrelatie vereist voor online verstrekken van medicijnen

De nieuwe versie van de Richtlijn online arts-patiënt contact van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is in werking getreden.

De nieuwe richtlijn is van toepassing op al het contact tussen arts en patiënt waarbij een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW tot stand komt, en bevat de nieuwe regel dat het online voorschrijven van medicijnen uitsluitend toegestaan is als er een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt aanwezig is. Dat betekent, volgens KNMG, “dat de arts de patiënt kent, gezien heeft en de medicatiehistorie beschikbaar heeft. Daarnaast moet de arts, voordat hij online medicatie voorschrijft beschikken over een betrouwbaar medisch dossier“.

De directe aanleiding voor de wijziging was het feit dat het steeds vaker voorkwam dat er via online apotheken medicijnen werden verstrekt (op recept) door artsen die de betreffende patiënt nimmer hebben gezien of in levende lijve hebben gesproken. De nieuwe richtlijn is 1 januari jl. in werking getreden, een goede zaak als je het mij vraagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *