Tag: Nederlandse Burgerlijk Wetboek

  • Huurrecht (1): de centrale bescherming van de huurder van woonruimtes

    Er wordt nogal wat gehuurd en verhuurd in Nederland. Hoofdgedachte van het recht dat van toepassing is op de verhuur van woonruimtes is dat de huurder die de huur tijdig betaalt en aan andere verplichtingen voldoet, recht heeft op ongestoord huurgenot. De huurbescherming zoals die terug te vinden is in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek heeft…