Tag: rechtssubjectiviteit

  • Toch maar rechtssubjectiviteit voor dieren invoeren?

    Twee weken geleden zette ik uiteen dat dieren volgens de Nederlandse regelgeving op dit moment geen rechtssubject zijn; geen zelfstandig ontvanger en drager van rechten en plichten, maar worden gezien als rechtsobject. In de geregeld door dierenactivisten oplaaiende discussie over de rechten van dieren wordt gepleit voor het creëren van een speciale rechtssubject-status voor dieren…

  • Rechtssubjectiviteit

    Vandaag moet ik op de Universiteit van Amsterdam een betoog houden over het onderwerp “Rechtssubjectiviteit”. Omdat er vrij weinig over te lezen is op het internet en zelfs de online Van Dale niet weet waar dit over gaat, heb ik besloten kort en bondig een weblog item, gefocust op het Nederlands recht, te wijden aan…