Tag: Wet Arbeid

  • Doorbetaald krijgen bij overlijden van familielid (art. 4:1 Wazo)

    Volgens art. 4:1 Wet Arbeid en Zorg (Wazo) hoor je in geval van overlijden van een familielid doorbetaald verlof te krijgen: 1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: a. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; en: 2.…