Volgens art. 4:1 Wet Arbeid en Zorg (Wazo) hoor je in geval van overlijden van een familielid doorbetaald verlof te krijgen:

1.
De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens:

a.
zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;

en:

2.
Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen:

a.
de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;

b.
het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn.