Tag: Zoals Arnoud Engelfriet

  • Over 'overeenkomst' en 'contract'

    Het is een groot misverstand dat een overeenkomst iets anders is dan een contract. De gemiddelde Nederlander denkt bij een contract aan een getekend stuk papier waar een overeenkomst in staat vastgelegd. Pas als het contract getekend is, komt de overeenkomst tot stand. Zo zou er een arbeidscontract getekend moeten zijn voordat er een juridische…