Tag: De Grondwet

  • Nederland haalt Groot Brittannië en Amerika in als digitale controlestaat

    Nederland haalt Groot Brittannië en Amerika in als digitale controlestaat

    De Grondwet was ooit ingevoerd om de Staat op gepaste afstand te houden. Nooit méér bevoegdheden voor de machthebbers en beperking van grondrechten dan strikt noodzakelijk en alléén als het effectief is. Inmiddels is de Constitutie, in de schaduw van wereldwijde dreigingen en angstbeelden, in steeds meer westerse landen vervallen tot een balsemende afleidingsmanoeuvre voor…

  • De Nederlandse Grondwet: een Rigid Constitution (Rigide Grondwet)

    Voor het wijzigen van een ‘gewone wet’ is in Nederland een meerderheid van de stemmen van de Tweede- en Eerste Kamer nodig. De Nederlandse Staat heeft er voor gekozen de Grondwet extra moeilijk te veranderen te maken. Om de Nederlandse Grondwet te kunnen wijzigen, is minimaal 2/3 van de stemmen van de Tweede- en Eerste…