Tag: kamers

  • Huurrecht (1): de centrale bescherming van de huurder van woonruimtes

    Er wordt nogal wat gehuurd en verhuurd in Nederland. Hoofdgedachte van het recht dat van toepassing is op de verhuur van woonruimtes is dat de huurder die de huur tijdig betaalt en aan andere verplichtingen voldoet, recht heeft op ongestoord huurgenot. De huurbescherming zoals die terug te vinden is in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek heeft…

  • Zie ginds komt de detentieboot (1)

    Jaarlijks worden veel ‘vreemdelingen’ aan de grens van Nederland tegengehouden om het land binnen te treden. Anderen wie het gelukt is Nederland binnen te komen kunnen tegen de lamp lopen. In afwachting van hun uitzetting worden vreemdelingen ondergebracht in een van de detentiecentra voor vreemdelingenbewaring die Nederland rijk is. Het grootste detentiecentrum van Nederland is…