Tag: vergadering

  • Recht en moraal uit de Tweede Wereldoorlog

    Recht en moraal uit de Tweede Wereldoorlog

    “dat echter de Nederlandsche rechter de innerlijke waarde of billijkheid eener wet niet mag beoordelen en een wet niet mag toetsen aan een verdrag, zoals dat waarvan het Landoorlogreglement 1907 deel uitmaakt, en evenmin aan een voorschrift als het hiervoor genoemde Decreet van de Führer;” Dit waren de woorden die de Hoge Raad in 1942…

  • Maar niet iedereen was bij de vergadering

    “Vanochtend hadden wij een vergadering, maar niet iedereen was aanwezig. Dat vond ik erg jammer.” Sinds vorig jaar verzorg ik gastlessen op verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen op het gebied van ondernemerschap (en nieuwe media en het recht). In eigenlijk alledrie de categorieën is groepscommunicatie een lastig en belangrijk onderwerp, terwijl het in de…