Tag: West Romeinse

  • Europese Rechtsgeschiedenis (2): Opkomst van de glossatoren

    In dit artikel vat ik kort het tweede deel van mijn college-aantekeningen voor het vak Europese Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam samen. Aanvullingen of verbeteringen ontvang ik graag per e-mail. Aantekeningen zijn genummerd zodat er makkelijk naar verwezen kan worden. Keizer Justinianus had de opdracht gegeven tot het samenstellen van het Corpus Iuris Civilis…

  • Europese Rechtsgeschiedenis (1): Justiniaanse wetgeving

    We staan aan de vooravond van een Europees Burgerlijk Wetboek. Wat nieuw lijkt te zijn hebben onze voorouderen eeuwen geleden al gekend. Hierbij publiceer ik een deel van mijn collegeaantekeningen van het vak Europese Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvullingen of verbeteringen ontvang ik graag per e-mail. Aantekeningen zijn genummerd zodat er makkelijk naar…