Tag: De Rechtbank

  • Bandbreedte is geen elektriciteit

    Met de vele recente technologische uitvindingen en ontdekkingen de afgelopen eeuwen is er veel veranderd in en voor het recht. Komt dat niet door de wetgever die inspringt op nieuwe ontwikkelingen, dan is het wel de rechter die wetsbepalingen anders interpreteert en zo rekening houdt met die nieuwe ontwikkelingen. Vandaag verscheen er op Webwereld een…

  • Zie ginds komt de detentieboot (2): vallen de nieuwe detentieboten wel of niet onder de oude uitspraak?

    In mijn vorige post introduceerde ik de detentieboten en de uitspraken van de Rechtbank en het Gerechtshof van Den Haag over de omstandigheden op in ieder geval twee van deze boten. Uit het kort geding dat tegen de Staat was aangespannen vloeide -kort gezegd- voort dat vreemdelingen niet langer dan zes maanden op een van…

  • Sinterklaas wint rechtszaak

    Sinterklaas is inmiddels weer terug naar Spanje. Maar tijdens zijn bezoek in Nederland heeft hij niet alleen veel kinderen blij kunnen maken, maar is hij ook nog eens op visite geweest bij de Rechtbank van Groningen. Sinterklaas zou slecht gepresteerd hebben. De Rechtbank is echter van mening dat Sinterklaas een ruime artistieke vrijheid moet toekomen.…