Zie ginds komt de detentieboot (2): vallen de nieuwe detentieboten wel of niet onder de oude uitspraak?

In mijn vorige post introduceerde ik de detentieboten en de uitspraken van de Rechtbank en het Gerechtshof van Den Haag over de omstandigheden op in ieder geval twee van deze boten. Uit het kort geding dat tegen de Staat was aangespannen vloeide -kort gezegd- voort dat vreemdelingen niet langer dan zes maanden op een van deze detentieboten mogen verblijven.

De uitspraken van de Rechtbank en het Gerechtshof van Den Haag gaan specifiek over de boten Reno en Biby Stockholm. Dat kan ook niet anders, want ten tijde van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (op 26 april 2007) waren dit de enige twee in gebruik zijnde detentieboten in Nederland. Maar niet voor lang: in mei 2007 is een detentieboot in Dordrecht in gebruik genomen en kort geleden werden nog twee extra detentieboten gebouwd en afgemeerd in de Isaac Baarthaven te Zaandam.

Vorige week diende er een procedure van een vreemdeling (bijgestaan door mr. Van Appia) tegen de Staat (bijgestaan door mr. Kras) waarin mede de vraag centraal staat in hoeverre het rechtmatig is om iemand binnen de zesmaandentermijn over te plaatsen naar een andere detentieboot, om precies te zijn een van de nieuwe detentieboten. mr. Van Appia bepleitte dat deze nieuwe detentieboten ook vallen onder het bereik van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, omdat de omstandigheden op de boot gelijk dan wel ‘erger’ zijn dan op de oude/verouderde detentieboten. mr. Kras was het hier vanzelfsprekend niet mee eens. De Rechtbank had het duidelijk moeilijk en deed in deze specifieke zaak dan ook niet meteen mondeling haar uitspraak.

Nieuwe detentieboot is andere boot?
Uiterst relevant (hoewel dat tijdens de zitting niet heel erg besproken is, jammer genoeg) is de vraag in hoeverre de nieuwe detentieboten overeenkomen met de oude detentieboten, en dan wel op die punten die het Gerechtshof in haar vonnis bespreekt als zijnde redenen waarom het onrechtmatig is om vreemdelingen langer dan zes maanden op een dergelijke boot vast te houden:

8. Het vorenoverwogene laat echter onverlet de -naar het hof heeft kunnen vaststellen en die ook door de Staat worden onderkend- gebouwelijke beperkingen die de detentieboten (deels naar hun aard) in zich dragen. De behuizing is krap, de gangen zijn smal en de plafonds zijn laag. De ramen in de verblijfsruimtes kunnen slechts tot op een kier worden geopend en bieden weinig lichtinval en uitzicht. Het sanitair is krap bemeten en is niet kierdicht van de verblijfsruimten gescheiden. Het terrein en de zich op de kade bevindende luchtkooien zijn omheind en overkapt met hekwerken en prikkeldraad. De recreatiezalen bieden weliswaar enige recreatieve voorzieningen als spelletjes, boeken en televisie, maar de zalen moeten door alle bewoners van de afdeling, niet zelden bestaand uit groepen van 36 personen, worden gedeeld. [..]

Ik vermoed dat de nieuwe boten diezelfde gebouwelijke beperkingen kennen, een krappe behuizing hebben, smalle gangen bevatten en lage plafonds met zich meevoeren, etc. Ik verwacht dat de Rechtbank meer informatie op zal vragen over de boten, dan wel een bezoek af gaat leggen. Dat laatste hoop ik persoonlijk in ieder geval.

Komende week zal ik zelf een bezoek afleggen aan een oude en nieuwe detentieboot en uiteraard zal ik mijn bevindingen met jullie delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *