Tag: richtlijn

  • Behandelrelatie vereist voor online verstrekken van medicijnen

    De nieuwe versie van de Richtlijn online arts-patiënt contact van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is in werking getreden. De nieuwe richtlijn is van toepassing op al het contact tussen arts en patiënt waarbij een behandelovereenkomst in de zin van artikel 7:446 BW tot stand komt, en bevat de nieuwe regel…

  • Doe mij maar weer postzegels

    Mensen die mij meer dan eens zijn tegenkomen in de wandelgangen, moeten weten dat ik fel tegenstander ben van de Europese Bewaarplicht die over niet al te lange tijd ingevoerd zal worden. Aanleiding voor deze wet is een richtlijn van de Europese Commissie die welke betrekking heeft op gegevens die worden gegenereerd of verwerkt in…

  • Hoe lang heb je garantie op producten? 1 jaar? of langer? (7:17 BW)

    Je hebt als consument een een minimale wettelijke garantietermijn van zes maanden op producten waarbij de leverancier/fabrikant de bewijslast draagt. De leverancier of de fabrikant mag natuurlijk de garantie uitbreiden of verlengen (tot bijv. standaard 1 jaar, al dan niet tegen betaling). Na de garantieperiode van de leverancier of fabrikant moet het geleverde nog steeds…