Je hebt als consument een een minimale wettelijke garantietermijn van zes maanden op producten waarbij de leverancier/fabrikant de bewijslast draagt. De leverancier of de fabrikant mag natuurlijk de garantie uitbreiden of verlengen (tot bijv. standaard 1 jaar, al dan niet tegen betaling).

Na de garantieperiode van de leverancier of fabrikant moet het geleverde nog steeds voldoen aan de eigenschappen die je van het product mag verwachten. Juristen noemen dit het conformiteitsbeginsel en het staat in art. 7:17 BW. Hierin staat het volgende:

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Bij normaal gebruik heeft bijvoorbeeld een mobiele telefoon een gebruiksduur van enkele jaren. Als de binnen de gebruiksduur je telefoon kapot gaat bij normaal gebruik (!!) dan moet de leverancier je telefoon repareren of vervangen. Als het apparaat vrij oud is, is het redelijk dat de eigenaar een deel van de reparatiekosten betaalt.

Mijn ervaring is dat verkopers mensen vaak afschepen. Het helpt dan om zijn/haar naam te vragen en eventueel te vragen naar de (filiaal)manager. Als dat niet helpt schrijf dan een brief naar het hoofdkantoor (van de verkopende partij). Vaak is men op het hoofdkantoor beter op de hoogte en dus ook meer gevoelig voor verwijzingen naar wetsartikelen.

In een Europese richtlijn staat dat deelnemende landen de garantietermijn kunnen vaststellen op minimaal twee jaar. Nederland heeft dat niet gedaan. In praktijk betekent dit dat je in de meeste gevallen meer dan twee jaar garantie hebt. Je moet dan alleen na de wettelijke zes maanden wel bewijzen dat je het apparaat ‘normaal’ hebt gebruikt, en dat is iets wat soms wel lastig kan zijn.