Tag: TNT

  • Het kan áltijd sneller…

    Regelmatig worden we bij Interlize.NET benaderd door klanten die graag met spoed een domeinnaam vast willen leggen. Soms omdat men liever niet te lang wil wachten met het in gebruik nemen van een bepaalde domeinnaam (en alle leuke dingen die er bij komen kijken: het kunnen uploaden van een website, het aan vrienden of collega’s…

  • Doe mij maar weer postzegels

    Mensen die mij meer dan eens zijn tegenkomen in de wandelgangen, moeten weten dat ik fel tegenstander ben van de Europese Bewaarplicht die over niet al te lange tijd ingevoerd zal worden. Aanleiding voor deze wet is een richtlijn van de Europese Commissie die welke betrekking heeft op gegevens die worden gegenereerd of verwerkt in…

  • TPGNT Post

    Er moet me toch ècht even iets van het hart. Heb jij er ook een ontvangen, zo’n gratis oranje envelop van TPGNT Post waarmee je gratis een brief of kaart kunt verzenden? Het bedrijf waar je werkt heeft dan vast de gratis “Service blijft service” post-it briefjes gekregen van diezelfde firma. Het is mij inmiddels…