Ik volg de media nauwlettend op het gebied van sociaal-technologische dan wel maatschappelijk-technologische ontwikkelingen. Het is ab-so-luut 2008 om je eigen film te maken en vervolgens te publiceren op Youtube. Bij een controversiële film zitten hier echter wel haken en ogen aan…

Over de precieze uitwerking van heet notice- and takedownprocedure is Youtube niet erg duidelijk, maar ik heb het bij een van mijn klanten vorig jaar meegemaakt: je filmpje kan drie minuten na publicatie alweer offline zijn, als er maar genoeg mensen op “FLAG” klikken.

Hyves heeft ook zoiets: de mooie Dit is niet OK!-button. Als er maar voldoende mensen op de link klikken, gaat de hyve of foto vanzelf offline en komt in een lijst terecht met “te checken hyves” door het Hyves-personeel. Of niet? Die aanname is gebaseerd op logica: het zou zo moeten zijn. Misschien gebeurt het wel helemaal niet, al als het überhaupt gebeurt dan is het evident dat een dergelijke lijst niet al te veel prioriteit krijgt.

De Flag-optie van Youtube of de Dit is niet OK!-functie van Hyves zijn er niet voor gebouwd, maar kunnen wel degelijk zo toegepast worden dat individuele bezoekers van dergelijke websites invloed krijgen op de content die beschikbaar is. Ik ben dan ook benieuwd of er op dit vlak nog nieuwe ontwikkelingen zullen zijn de komende weken, nu politici aan hebben gegeven films te gaan publiceren die met gemengde gevoelens ontvangen zullen worden door het publiek.