Arresten burgerlijk recht (2)

Zoals beloofd hier deel twee van interessante arresten die een grote bijdrage hebben geleverd aan het Burgerlijk Recht (m.n. het aansprakelijkheidsrecht).

NJ 1984, 331, Lanting/DLG (Meppelse ree-arrest)
Een automobilist wijkt, na een waarschuwingsbord gepasseerd te zijn, uit naar links op een drukke autoweg als schrikreactie op overstekend wild. Een frontale botsing met een tegenligger volgt. De Hoge Raad komt tot een conclusie dat een minder gevaarlijke ontwijkingsmanoeuvre ten opzichte van het overstekend wild mogelijk was geweest, mede omdat de automobilist bedacht had kunnen en moeten zijn op het gevaar en dat de automobilist daarom schuld was aan te rekenen.

NJ 1984, 415, Bardoel/Swinkels (Besmet varken-arrest, ook wel het Zeug Geel-arrest genoemd)
Een besmettelijk en ziek varken komt in de wijde van een naastgelegen boer terecht waardoor zijn varkens ook ziek worden. De eigenaar van het varken is niet op de hoogte van de besmetting en behoorde dit volgens de HR ook niet te hoeven weten. Kan de besmetting aangemerkt worden als iets wat het varken ‘uit eigen energie’ heeft gedaan en de eigenaar van het varken worden toegerekend? De Hoge Raad oordeelt van niet.

NJ 1990, 365, Zengerle/Blezer (Gedreven kuddekoe-arrest)
De grondslag voor de risicoaansprakelijkheid van art. 6:179 (in casu art. 1404 OBW) is gelegen in dat het gevaar moet schuilen in een eigen gedraging van het dier. Het dier mag dan dus geen instrument zijn van een handelend persoon. In dat geval kan art. 6:162 BW van toepassing zijn. In casu is de betreffende koe onderdeel van een onder leiding van iemand staande kudde die niets anders doet dan overeenkomstig de wil van degeen die de kudde leidt lopen. Van ‘eigen energie’ of ‘eigen beweging’ van het dier kan volgens de Hoge Raad dan ook geen sprake zijn.

NJ 2002, 214, Chan-a-Hung/Maalsté (Reflexwerking-arrest)
Nog te publiceren.

In verband met een geringe inspanning bij het bestuderen van ieder arrest afzonderlijk, kan het zijn dat bovenstaande samenvatting niet geheel nauwkeurig is en/of onjuistheden bevat. Verbeteringen of aanvullingen verneem ik graag per e-mail!

2 reacties op “Arresten burgerlijk recht (2)”

  1. Hartelijk dank! Ook voor het eerste deel uiteraard :)

  2. Hartelijk dank! Ook voor het eerste deel uiteraard :)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *