Openbaar Ministerie krabbelt terug; geen stijl

Rutger Castricum van Geenstijl.nl Enkele maanden geleden bracht weblog Geenstijl.nl aan het licht dat een parkeergarage in Heerhugowaard wel héél erg transparant is opgebouwd. Het was mogelijk om vanuit de parkeergarage het winkelend publiek, wandelend boven de garage, van onderen te bespieden.

De website maakte hier melding van bij de gemeente, welke beterschap beloofde. Twee maanden later ging de filmploeg van Geenstijl bestaande uit Rutger Castricum en Twan Melssen terug naar de parkeergarage om te zien of de situatie inmiddels was verbeterd. Dit was niet het geval en Geenstijl besloot vervolgens ter plekke een videoreportage op te nemen om de gebreken van de parkeergarage en het niet nemen van maatregelen van de gemeente aan de kaak te stellen.

Een van de rokjesdragende passanten deed haar beklag over de (vermeende onzedelijke) filmopnamen bij politieagenten die toevallig in de buurt waren. Deze besloten de Geenstijl-medewerkers te arresteren en de filmtapes te vorderen.

Na kort vastgezeten te hebben, ontvingen de Geenstijl-medewerkers in augustus een dagvaarding van het Openbaar Ministerie te Alkmaar om ter zitting te verschijnen als verdachte van het overtreden van art. 441b Sr:

Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, gebruik makende van een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel¹ waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, van een persoon, aanwezig op een voor het publiek toegankelijke plaats, wederrechtelijk een afbeelding vervaardigt.

Vandaag maakte het Openbaar Ministerie te Alkmaar bekend de dagvaarding in te zullen trekken omdat er geen sprake is van overtreding van het hierboven vermeld artikel. Dat is juist.

1. In het artikel wordt gesproken van een “daartoe aangebracht technisch hulpmiddel”, waar in dit geval geen sprake van was. Er is geen technisch hulpmiddel aangebracht om de afbeeldingen te vervaardigen, er werd gebruik gemaakt van een handcamera.

Los daarvan beweert Geenstijl de passanten wel degelijk op de hoogte te hebben gesteld van het feit dat er gefilmd werd.

Het Openbaar Ministerie maakt bekend de in beslag genomen filmopnamen niet vrij te zullen geven, omdat deze opnamen in strijd zouden zijn met het “algemeen belang”. Of dat laatste het geval is, vraag ik mij sterk af. Als de rechter al tot de conclusie zou komen dat de opnamen in strijd zijn met het algemeen belang, dan blijft nog een belangrijkere vraag over: gaat dit ‘algemeen belang’ voor op de persvrijheid die wij in Nederland kennen in de vorm van artikel 7 Gw?

2 reacties op “Openbaar Ministerie krabbelt terug; geen stijl”

  1. Arnoud

    GS heeft geen belang meer bij de gemaakte opnames. De manier waarop het OM de zaak heeft afgeschreven, is op dusdane komische wijze gedaan dat hiermee de zaak is afgedaan.

    P.S. Het beeldmateriaal van de vrouw die aangifte heeft gedaan was toch niet prettig om te zien (volgens ooggetuigen) :S

  2. Arnoud

    GS heeft geen belang meer bij de gemaakte opnames. De manier waarop het OM de zaak heeft afgeschreven, is op dusdane komische wijze gedaan dat hiermee de zaak is afgedaan.

    P.S. Het beeldmateriaal van de vrouw die aangifte heeft gedaan was toch niet prettig om te zien (volgens ooggetuigen) :S

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *