Wie is de baas van het internet?

Heel wat jaren geleden, toen ik zelf ook nog niet zo oud was en net in aanraking was gekomen met het internet, kwam mijn jongere zusje naar me toe met de volgende vraag: “Wie is eigenlijk de baas van het internet?

Ik was zelf nog niet zo ervaren op het internet en kon eigenlijk geen antwoord geven op haar vraag. “Dat zal in Nederland wel de minister-president zijn, samen met zijn regering?”

Vandaag de dag realiseer ik me dat ik er niet zo ver naast zat. Binnenkort kunnen we in Nederland eindelijk numerieke domeinnamen registreren: domeinnamen waar enkel cijfers in staan, zoals 123.nl of 112.nl. Met laatstgenoemde domeinnaam is iets bijzonders aan de hand. De overheid wil deze domeinnaam graag bemachtigen om hier informatie op aan te kunnen bieden over de Nederlandse alarmdiensten, tot zover niks geks.

.nl-domeinnamen worden beheerd door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) in Arnhem. Deze instantie behoort onafhankelijk te zijn en ons aller ‘.nl’ te beschermen en te waarborgen. Zij zorgen er voor dat alle .nl-namen daadwerkelijk bereikbaar zijn via het internet, zelfs in het geval van een stroom- of netwerkstoring.

Het is bij het vrijgeven van nieuwe domeinnamen (zoals een paar jaar geleden het geval was bij de introductie van .eu-namen of iets recenter het geval was bij .asia-domeinnamen) gebruikelijk om een sunrise periode te introduceren. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden (mensen of instanties met een merkrecht) hun naam claimen voordat de namen vrij komen voor het grote publiek. Zo lijkt er een eerlijk systeem te bestaan bij de lancering van nieuwe domeinnamen.

Het systeem is eerlijk, behalve als er uitzonderingen gemaakt worden zoals de SIDN heeft gedaan. De SIDN heeft de domeinnaam ‘112.nl’ namelijk speciaal achtergehouden voor de Staat. Waarom? Wat maakt dat de Staat een zwaarderwegend belang zou hebben dan andere belanghebbenden? Geen idee. Er zijn per slot van rekening meerdere bedrijven die een merkregistratie hebben op de tekst “112”. Weer een voorbeeld van achterkamertjespolitiek? Wie zal het zeggen.

In ieder geval weet ik nu zeker dat ik op jonge leeftijd al gelijk had. Het is niet de SIDN, maar in dit geval de Staat die de macht heeft over ons aller gewilde .nl-extensie. Is dat gewenst? Ik denk het niet. Het laatste woord is hier nog niet over gevallen.

Eén reactie op “Wie is de baas van het internet?”

  1. valtino

    niemand is de baas op het internet ook niet de politiek en regering
    wie is er wel de baas op het internet de uit vinder van het internet
    en wie was dat Vinton Cerf en wie gebruikte het internet al door Amerikaanse Defensie gebruikt. Later heeft Cerf ervoor gezorgd dat internet openbaar werd voor iedereen dus wie is de baas Vinton Cerf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *