'Branchevereniging' ISPConnect

Wat is een branchevereniging? Als je het de Van Dale vraagt luidt het antwoord: vereniging van bedrijven in een bepaalde bedrijfstak. Ik wil daar aan toevoegen, en dat schijnt een hekel punt te zijn, dat je in ieder geval een substantieel deel van de branche moet vertegenwoordigen. Als twee garages zich verenigen in een vereniging, is natuurlijk niet direct sprake van het ontstaan van ‘een branchevereniging van garagehouders’, laat staan ‘dé branchevereniging van garagehouders’.

De vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) ISPConnect is opgericht op 1 november 2006 en heeft enkele tientallen leden. De vereniging zelf is lid als categorie-2 deelnemer van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Tot zover niks bijzonders.

Sinds kort echter verschijnen er met grote regelmaat krantenartikelen, weblogpostings, radio-interviews waarin deze vereniging “de branchevereniging van Internet Service Providers” genoemd wordt. Deze benaming heeft het bestuur de vereniging zelf gegeven. Op haar site staat stond dan ook: “Welkom bij Vereniging ISPConnect Nederland, de branche- en belangenvereniging voor ISP’s!“. In dit artikel wil ik graag vraagtekens plaatsen bij deze kwalificatie van de vereniging. Ik zal dat doen aan de hand van een drietal punten:

 • Ledenaantal
 • Afspiegeling van de markt
 • Expertise: roepen is nog niet oplossen

Ledenaantal: Vereniging die de branche vertegenwoordigt: 0,2% van de markt is lid
Wat maakt een vereniging een branchevereniging? Zoals ik in mijn inleiding al heb aangegeven vind ik dat minstens een substantieel deel van de branche aangesloten moet zijn bij de vereniging. Bij ISPConnect is dat geenszins het geval: van de 2200+ SIDN-deelnemers en een veelvoud van dat aantal aan resellers en andersoortige ISP’s die niet bij de SIDN zijn aangesloten, zijn slechts enkele tientallen vertegenwoordigd in de vereniging. Ik schat dat slechts 0,2% van de ISP’s in de Nederlandse markt zijn vertegenwoordigd in de vereniging. Eén op de vijfhonderd. Dat is veel te weinig om te kunnen spreken van een representatief ledenbestand van de markt, hoe dit bestand ook opgebouwd is.

Breed draagvlak: Afspiegeling van de markt
Een ander bijzonder belangrijk aspect is de afspiegeling van de markt zoals die in een vereniging terug te vinden is. ISPConnect kent slechts twee grote leden, te weten EuroDNS en Combell, beiden hostingproviders die hun hoofdvestiging in een ander land hebben. De overige leden zijn mij vrijwel onbekend. Ik heb de ledenlijst van ISPConnect afgelopen om te zien welke leden voorkomen in de “SIDN Top 100”, de lijst van grootste .nl-domeinnaamproviders. Het resultaat is schokkend. Halverwege de ledenlijst beland trof ik nog geen één lid aan op deze top 100 lijst. Geconcludeerd kan dus in ieder geval worden dat de grote ISP’s – die een groot deel van de Nederlandse markt vertegenwoordigen – geheel niet of slechts karig vertegenwoordigd worden in ISPConnect.

Expertise: Branchevereniging behoort ook de kennis te vertegenwoordigen
Hoewel ik ruimschoots tot de conclusie ben gekomen dat ISPConnect op geen enkele manier ‘de ISP-branche van Nederland’ vertegenwoordigt, is het toch interessant om te kijken hoe de vereniging in de media naar buiten treedt. In een artikel op Webwereld, waar ISPConnect wederom ‘de branchevereniging van webhosters’ wordt genoemd, stelt de vereniging dat de oplossing voor de langdurige en structurele problemen binnen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (ik noem de introductie van DRS 4.0, ik noem de landrush van numerieke .nl-domeinnamen, ik noem de slappe communicatie richting media en eindgebruikers over de vele storingen en problemen die de SIDN de afgelopen jaren gekend heeft) gelegen is in het reorganiseren van de SIDN. Zij onderbouwt dit standpunt verder niet.

Ik wil het bestuur van ISPConnect er graag aan helpen herinneren dat de SIDN al reorganisaties kent zolang de stichting bestaat. O.a. het jaar 2002 kende een reorganisatie en na de aanstelling van een nieuwe directeur enkele jaren geleden werden de afdelingen opnieuw ingedeeld. Dan vraag ik mij af: waarom zou de zoveelste reorganisatie een structurele oplossing bieden voor de vele problemen bij de SIDN? Het antwoord geeft ISPConnect niet, hoewel ze wel voor een reorganisatie pleit.

Commentaar op de handelwijze van ISPConnect wordt afgedaan met de reactie: ‘Als je het er niet mee eens bent, waarom word je geen lid om mee te praten?’, nou, het antwoord is simpel en zal ik geven in de vorm van een wedervraag: waarom zou je je aansluiten bij een groepering waar je het niet mee eens bent? De commentaren zijn bekend, ook nu kan ISPConnect wat doen met de reacties van niet-leden. Daar hoeven deze niet-leden niet eerst lid voor te worden lijkt me.

Ik ben van mening dat verregaande expertise binnen ISPConnect ontbreekt en deze vereniging daarom überhaupt niet in staat is de branche te vertegenwoordigen. Mij lijkt het veel gepaster de SIDN op te heffen, om te vormen tot een vereniging dan wel onder directe controle te plaatsen van de overheid in de vorm van bijvoorbeeld een prestatiecontract. Maar die ideeën heb ik ISPConnect nog niet zien verkondigen, terwijl ik van collega’s bij grote ISP’s weet dat ze het met mijn ideeën eens zijn.

ISPConnect lijkt tevens aan het grote probleem voorbij te gaan. Het grote probleem – in mijn ogen althans – is niet dat er wel eens iets fout gaat: dat gebeurt immers in iedere (grote) organisatie. Waar het mij om gaat is dat als er écht stront aan de knikker is, er geen enkele manier is voor deelnemers of overheid om het bestuur van de SIDN op het matje te roepen of aansprakelijk te stellen voor hun (wan)beleid en dat er structureel geen inspraakmogelijkheden zijn voor de deelnemers van de SIDN. Een reorganisatie lost dit probleem niet op.

Conclusie
ISPConnect is niet in staat de branche te vertegenwoordigen om drie redenen: ten eerste is een veel te klein deel van de branche vertegenwoordigd in deze vereniging. Ten tweede is het deel dat lid is, geen afspiegeling van de branche. Geen énkele grote Nederlandse ISP is lid van ISPConnect. Ten derde lijkt het de vereniging aan expertise te ontbreken waardoor de voorstellen die zij doet in de media niet zullen leiden tot een oplossing van het probleem.

ISPConnect: wat dan?
Zoals ik meerdere plaatsen in discussies op ISPam.nl heb aangegeven juich ik een initiatief als ISPConnect van harte toe. Ik ben dan ook niet tegen de vereniging. Ik ben ook niet tegen het bestuur. Ik ben ook niet tegen het feit dat ISPConnect de belangen behartigt van haar leden. Sterker nog: ik denk dat het heel belangrijk is dat kleinere ISP’s (die op dit moment toch voornamelijk de leden van ISPConnect voeren), ISP’s zonder juridische afdeling, ISP’s zonder communicatiedeskundigen in dienst, ISP’s met een kleiner budget, dat dié ISP’s door een groter orgaan als ISPConnect vertegenwoordigd worden. Ook zij hebben belangen en het is belangrijk dat ze samen een luide stem of sterke vuist kunnen vormen en zo bij kunnen dragen aan het debat omtrent ISP-gerelateerde issues. Een mooi begin, en wie-weet groeit de vereniging vanuit die positie wel uit tot een grotere organisatie waar ook grotere (en meer) ISP’s in vertegenwoordigd worden.

Waar ik echter faliekant op tegen ben is dat zolang dat nog niet het geval is, ISPConnect zich presenteert als ‘de branchevereniging voor ISP’s’. Ik hoop dat uit bovenstaand artikel voldoende duidelijk is geworden wat mijn drie grootste argumenten daarvoor zijn en dat dit het bestuur zal bewegen een andere koers te gaan varen in de media.

10 reacties op “'Branchevereniging' ISPConnect”

 1. Jeeves_

  Mooie posting!

 2. Jeeves_

  Mooie posting!

 3. Pascal

  Sluit ik me grotendeels bij aan. Ik ben geen SIDN volger dus kan niet beoordelen of een reorganisatie wel of geen zin zou hebben. Hoewel ik wel van mening ben dat een reorganisatie – mits goed uitgevoerd – altijd zin zou kunnen hebben.

 4. Pascal

  Sluit ik me grotendeels bij aan. Ik ben geen SIDN volger dus kan niet beoordelen of een reorganisatie wel of geen zin zou hebben. Hoewel ik wel van mening ben dat een reorganisatie – mits goed uitgevoerd – altijd zin zou kunnen hebben.

 5. Wieger

  Geheel mee eens! Die Arnoud veenman wilt alleen publiciteit, niets vertegenwoordiging van de markt.

 6. Wieger

  Geheel mee eens! Die Arnoud veenman wilt alleen publiciteit, niets vertegenwoordiging van de markt.

 7. Mee eens. Het leek mke een goed initiatief en heb me ook aangesloten. Dat zal na dit jaar zeker veranderen. Ik heb in dit jaar weinig voordelen gehad aan ISPConnect. Ook ben ik het niet eens met alle standpunten en helaas wordt er niet met de achterban overlegd voor een en ander de media in wordt geschoten.

 8. Mee eens. Het leek mke een goed initiatief en heb me ook aangesloten. Dat zal na dit jaar zeker veranderen. Ik heb in dit jaar weinig voordelen gehad aan ISPConnect. Ook ben ik het niet eens met alle standpunten en helaas wordt er niet met de achterban overlegd voor een en ander de media in wordt geschoten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *