Conflictbeslechting artikel: 'Overheid achter de voordeur'

Voor het vak Conflictbeslechting heb ik een artikel geschreven over de legitimatie van overheidsoptreden. Ik signaleer een tendens waarin de overheid vaker en extremer aanwezig is achter de voordeur van huishoudens. Waar houdt de verzorgingsstaat op en begint de controlestaat?

Een voorbeeld waarop de overheid controle en invloed uitoefent op de privé-levens van haar burgers is via de bevoegdheden die zij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam heeft gegeven. Dit voorbeeld zal leiden naar de vraag: kan verregaand overheidsingrijpen in de privé-levens van burgers worden gelegitimeerd en zo ja, waar berust deze legitimatie op? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van drie filosofische theorieën. Vervolgens wordt kort ingegaan op de veranderende verzorgingsstaat. Is dit een wenselijke verandering, en waar gaat het naartoe?

Lees hier het volledige artikel.