Ella's top 40

Dat maar liefst veertig wijken het etiket “Kansenwijk” hebben gekregen van Minister Ella Vogelaar, is al geruime tijd bekend. Het ziet er echter naar uit dat binnenkort een Top 40 Kansenwijken wordt uitgegeven!

Met een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)-verzoek kun je inzage krijgen in bepaalde gegevens van/bij de overheid. Iemand was benieuwd naar de volgorde waarin de veertig kansen/probleemwijken van Ella Vogelaar zijn gerangschikt.

Gerangschikt ja: blijkbaar hebben de meneren en mevrouwen op het miniserie een heuse Top 40 Probleemwijken gebouwd. Er is alleen één probleem: het ministerie wil deze lijst niet vrijgeven, omdat daar een negatief effect voor de wijken die hoog op de lijst staan vanuit zou gaan en omdat wijken lager op de ljist, in de ogen van het ministerie mogelijk onterecht, minder aandacht zullen krijgen.

Vandaag is er een uitspraak gedaan door de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht over deze kwestie. Iemand heeft namelijk een WOB-verzoek ingediend tot openbaarheid van het betreffende documen, en de overheid heeft dat om bovengenoemde redenen geweigerd.

Onzin, vindt de rechter:

Verweerder heeft overwogen dat openbaarmaking van de onderlinge rangorde leidt tot een extra stigmatisering. Deze motivering van verweerder is echter niet van een andere onderbouwing voorzien dan de motivering die is gegeven ten aanzien van het stigmatiserend effect van openbaarmaking van de lijst van alle 40 wijken (zonder onderlinge rangorde). Het bestreden besluit berust in zoverre niet op een deugdelijke motivering.

En dat is natuurlijk ook vreemd. Eerst zelf de namen van de veertig wijken bekendmaken (als gevolg waarvan troepen vol met journalisten, fotografen en cameramensen de wijken werkelijk hebben overspoeld) en daarna roepen: we gaan de volgorde niet bekend maken want dat leidt tot negatieve media-aandacht.

Dus binnenkort: Ella’s Probleemtop 40.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *