Amsterdam, 10 november 2006,

Zeer geachte mevrouw <>,

Met bedroefdheid heb ik kennis genomen van het overlijden van uw man, een door mij zeer gewaardeerde collega waar ik jarenlang intensief mee heb samengewerkt bij <>.

<> was tot het eind van zijn leven intens betrokken bij onze projecten, het milieu en bij de wereld. Dat deed hij op eigen charmante en innemende wijze, waarop ik hem in een tijdsbestek van bijna veertig jaar heb leren kennen en waarderen. Ik zal zijn fanatieke aanwezigheid, grappen en zinvolle bijdragen aan de projecten bij <> erg missen.

Mijn medeleven gaat uit naar u, uw beide dochters, en andere familieleden en nabestaanden en ik wil u allen dan ook veel sterkte toewensen in de moeilijke tijd die dit verlies met zich meebrengt.

Met oprechte medeleven,

Danny Mekić