Inleiding in Contractsvrijheid

In veel westerse rechtssystemen is sprake van contractsvrijheid. Omdat ze niet gemakkelijk terug te vinden zijn op het internet, som ik kort de vier principen van contractsvrijheid op.

Het staat eenieder in beginsel vrij:

  1. te bepalen of men wel aldan niet een contract aangaat;
  2. te bepalen met wie men een contract aan wil gaan;
  3. de inhoud van het contract te bepalen;
  4. voor een bijzondere vorm voor de totstandkoming van het contract te kiezen.

Vaak is het zo dat er regelend en dwingend recht aanwezig is waardoor de contractvrijheid beperkt wordt. De reden voor deze aanvullende en verplichte regelingen is vaak te herleiden in het feit dat contractspartijen niet altijd gelijk zijn in economisch, psychisch of sociaal opzicht. Denk daarbij aan de kleine consument versus een grote multinational als leverancier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *