Onverschuldigde betaling

Het verbaast me hoe vaak het in mijn omgeving voorkomt dat mensen te maken krijgen met het (vaak per ongeluk) doen van een onverschuldigde betaling. Een goed voorbeeld is het per ongeluk te veel overmaken van geld naar een leverancier of (oud-)medewerker (onverschuldigd loon), of het bij het overmaken invoeren van een verkeerd rekeningnummer.

Het is dan ook goed om te weten dat onze formele wetgever er voor gekozen heeft om bepalingen over de onverschuldigde betaling op te nemen in het Burgerlijk Wetboek, en wel in artikel 6:203 BW. Wanneer is er sprake van een onverschuldigde betaling die middels een vordering verhaald kan worden? Hier zijn drie criteria voor te vinden:

 1. Er moet sprake zijn van een ‘betaling’ (tussen aanhalingstekens, omdat het niet alleen om een geldelijke betaling kan gaan, maar ook om een betaling in natura of in de vorm van arbeid);
 2. De betaling moet hebben plaatsgevonden door de verstrekker (de ‘prestant’) aan de ontvanger;
 3. De betaling die heeft plaatsgevonden moet er een zijn zónder rechtsgrond.

1. Een betaling
De betaling waar ik het hierboven over heb gehad, kan ook bestaan uit een betaling in natura of arbeid. Denk aan de schilder die het verkeerde huis schildert (ook dan is de ‘betaling’, het schilderen, onverschuldigd).

3. Zonder rechtsgrond
Zonder rechtsgrond wil zeggen: het ontbreken van een reden die te herleiden is tot het recht die het verrichten van de betaling/de prestatie rechtvaardigt.

Heb je bijvoorbeeld te veel geld of geld naar een verkeerd rekeningnummer overgemaakt? Dan kun je op basis van de geldende regelgeving het geld terugvorderen via de rechter. Vaak zal het zo ver niet hoeven komen: een vriendelijk verzoek per brief kan een hoop wonderen verrichten, maar het is goed om te weten dat in het uiterste geval het recht aan jouw zijde staat in een dergelijke situatie.

15 reacties op “Onverschuldigde betaling”

 1. […] product maar niet aan de bel trekt. Doet hij dat wel, dan kan hij op basis van art. 6:203 BW de onverschuldigde betaling (een ‘betaling’ door de een aan de ander verricht, zonder rechtsgrond) vorderen dat je […]

 2. M

  Hoe zit het met verjaren van de plicht om onverschuldigde betalingen terug te betalen als de ‘prestant’ nooit contact heeft opgenomen om het geld terug te eisen? Ook las ik ergens over het terugbetalen van 6% rente over de termijn dat het bedrag onrechtmatig in je bezit was, wat is hier van waar?

 3. O. van Liempt

  Een klant van mij heeft een dergelijk iets aan de hand, namelijk:

  Zij heeft haar domeinnaam en de hosting van haar website laten regelen bij een Webhosting bedrijf, bedrijf A.

  Doch is zij overgestapt naar een ander bedrijf, bedrijf B.
  De registratie van de domeinnaam en de hosting van de website ligt nu bij bedrijf B.

  Bedrijf A is hieromtrent ingelicht. Zij geven aan dat dit geen probleem is aangezien ze met een pre-paid systeem werken.

  Mijn klant heeft onlangs een mail gekregen van bedrijf A, waarin zij haar attenderen op het feit dat zij snel geld dient over te maken, aangezien anders de hosting van haar website en de rechten op de domeinnaam komen te vervallen.

  In haar onwetendheid en door het feit dat de mail nogal “dreigend” op haar overkwam heeft zij direct een bepaald bedrag naar bedrijf A overgemaakt.

  Toen zij er achter kwam dat zij geheel geen banden meer heeft met bedrijf A besloot ze bedrijf A over haar fout te verwittigen. Bij bedrijf A kreeg ze echter nul op rekest, aangezien “alles al administratief verwerkt was”.

  Bij controle van de domeinnaam via Whois en SIDN (http://www.sidn.nl) blijkt bedrijf A inderdaad geen product of dienst aan mijn klant te leveren.

  Ondanks het feit dat mijn klant (ik heb een web design bedrijf) aan betreffend bedrijf aangegeven heeft dat er sprake is van onverschuldigde betaling, blijven zij bij het standpunt dat zij wel een dienst leveren en dat het de eigen schuld van de klant is dat zij heeft betaald.

  Volgens mij is dit een vreemde gang van zaken en zit er hier volgens mij niet alleen een civiele, maar ook strafrechtelijke kan aan?

  Zijn er voorbeeld brieven die ik mijn klant zou kunnen geven terzake ‘onverschuldigde betaling’ ?

  Met vriendelijke groet,

  O. van Liempt

  Bedrijf A heef

 4. Dan wil ik weleens weten hoe het zit als de belastingdienst geld overmaakt op mijn rekening, maar dat geld is eigenlijk voor mij. Ik zet het op een spaarrekening, maar na 6 maanden krijg ik schriftelijk van de belastingdienst dat op grond van artikel 6:203 BW onverschuldigd aan mij betaald is en of ik dat even terug wil storten.
  Nou doe ik dat wel, maar door een onjuist rekeningnnummer is het dus bij mij terecht gekomen.
  Ik ben benieuwd of je daar een antwoord op hebt.

 5. Angela

  Dan wil ik weleens weten hoe het zit als de belastingdienst geld overmaakt op mijn rekening, maar dat geld is eigenlijk NIET voor mij. (foutje in mijn vorig bericht) Het geld is dus NIET van mij, maar voor iemand anders.

 6. Lucas

  Hallo Angela,

  Het geld moet je teruggeven. de rente die je ervan trekt mag je houden.

 7. Sophie

  Ik heb laatst geld gestort gekregen van een verzekeraar op mijn baknrekening,,
  het was voor iemand anders bedoeld,, dus niet voor mij,,,
  ik ben van plan het terug te storten,, maar wil even vragen
  na hoe lang mag ik het geld houden?
  of mag dat gewoon nooit?

  als iemand het antwoord weet,, graag even laten weten..

  xxx

 8. Leyla

  Ik heb een vraagje hierover..

  mijn vader heeft onlangs per ongeluk een bedrag ontvangen van zijn oude zakelijke partner (ze hadden samen een bedrijf) nu is dat bedrijf dus alleen van die partner.

  mijn vader zou eigenlijk nog veel geld van die partner moeten ontvangen maar dat veranderde in een ruzie en mijn vader had geen zin in een rechtszaak etc dus heeft het gelaten voor wat het is.

  zou hij dit bedrag nu gewoon kunnen houden omdat het zijn ex partner en oude bedrijf is? wat voor stappen kan de ex partner ondernemen ?

 9. Redmar

  Beste Leyla,

  Het bedrag is onverschuldigd betaald door de partner, dus moet in beginsel terug. Maar je vader kan het bedrag welicht verrekenen met het geld dat hij nog van de partner zou krijgen, dus dan kan hij het bedrag houden. Wel moet je vader dan wel daadwerkelijk nog recht hebben op het geld (en dat kunnen aantonen); als hij bijvoorbeeld afstand heeft gedaan van het geld heeft hij dat niet meer en kan de partner in een procedure voor de burgerlijke rechter het geld terugkrijgen.

  Terzijde, als de partner een dergelijke procedure begint kan je vader een tegenclaim indienen voor al het geld dat hij nog van de partner meent te krijgen.

 10. Tobias

  @Leyla
  Ervan uitgaande dat er inderdaad sprake is van een betalingsverplichting jegens jouw vader, en nakoming alsnog kan worden gevorderd, zou ik zeggen dat de betaling niet onverschuldigd is gebeurd. Voorwaarde 3 zegt namelijk dat een onverschuldigde betaling zonder rechtsgrond geschied. Nu jouw vaders’ ex-partner een betalingsverplichting had, heeft er dus wel degelijk een prestatie mét rechtsgrond plaatsgevonden. Het doet er niet toe of deze betaling per ongeluk is gebeurd en hij niet de intentie had om na te komen.

  De voormalige partner zou natuurlijk naar de rechter kunnen stappen om het bedrag terug te vorderen (stellende dat de betaling onverschuldigd is gebeurd), maar dan kan je vader net zo goed nakoming van de bestaande nakomingsverplichting vorderen en heeft de vordering van de partner geen kans van slagen meer.

 11. Marjolein

  Hallo,

  Ik heb een vraag waarbij ik uw hulp erg op prijs zou stellen.

  Eind vorige maand heb ik onterecht een bedrag overgemaakt gekregen van mijn voormalige werkgever. Dit moest naar een oud collega van mij maar wegens nalatigheid van mijn oudwerkgever is dit bij mij terecht gekomen.

  Nu wil het zo zijn dat ik niets wist van deze situatie totdat hij mij belde met het verzoek het onterect overgemaakte bedrag terug te storten op zijn rekening. Maar ik wist niet dat ik dit had gehad. Na net teruggekomen te zijn van vakantie en het checken van internetbankieren bleek inderdaad dat bedrag te zijn overgemaakt met een omschrijving dat het vakantiegeld en loon was. Duidelijk dus niet voor mij bestemd. Helaas voor mij heb ik het uitgegeven op vakantie, ervanuit gaande dat dit een deel loon was van mijn huidige werkgever.

  Mijn vraag is of ik ook nog enige rechten heb in deze situatie. Ik heb op dit moment namelijk geen geld om het bedrag in een keer over te maken.
  Sta ik in de positie om voorwaarden te stellen aan het terugbetalen van het verschuldigde bedrag? Zoals bijvoorbeeld het betalen in twee of drie termijnen. Nu wil het namelijk ook zo zijn dat ik wegens nalatigheid van diezelfde werkgever zelf tweemaal eerder 3 maanden heb moeten wachten op achterstallig loon, veroorzaakt door rommelige administratie van mijn werkgever, wat niet uitbetaald werd. En dit na meerder mails/telefoontjes en langs gaan bij mijn voormalige werkgever,

  U kunt dus wellicht begrijpen dat ik niet enthousiast ben om geld te lenen van iemand zodat ik een onverschuldigde betaling kan herstellen, terwijl ik zelf ook 3 maanden heb moeten wachten op iets wat overduidelijk mij toekwam.

  heel graag hoor ik uw mening van u zodat ik mezelf niet in een nog lastigere positie breng dan ik me nu al bevind.

  Alvast erg bedankt.

  Groet,
  Marjolein

 12. Hans

  Ik heb geld onverschuldigd overgemaakt. Rond 360 euro.
  Kan ik nog iets doen? Ik weet niets over de persoon.
  Wie kan me er mee helpen?

  De groetjes

  1. Direct contact opnemen met je bank!

 13. Sjoerd

  Hallo,

  Ook ik heb een lastig verhaal wat volgens mij niet 1,2,3 te beantwoorden is. Ik Zal even bij het begin beginnen.

  In 2012 leerde ik een dame kennen in de kroeg, en wij bleken elkaar wel leuk te vinden. Na een maand of twee kocht zij een eigen woning waar het 1 en ander aan moest gebeuren, en aangezien ik timmerman was in die tijd bood ik aan haar te helpen, maar van het een kwam het ander, de klussen volgende elkaar rap op, van een muur slopen, tot stukadoren, een badkamer een nieuwe keuken enz enz. Ruwe schatting aan uren ca. 1000, en ik denk nog wel meer.

  Vaak heb ik haar gevraagd hoe nu verder, wat is er precies tussen ons, altijd was haar antwoord vaag en op de grens van. En ja, ik had beter moeten opletten zelf misschien, maar teksten als ik gebruik je niet omdat je zo handig bent, ik vind je echt wel leuk, hielden mij op de been. Altijd dacht ik als het huis klaar is word het beter. wij hebben nooit een relatie gehad, maar er wel vaak over gehad, juist door het altijd maar werken en een huis wat tussen ons in stond, werden dingen vaag.

  En precies op het moment dat de woning klaar is, krijg ik via een app. de mededeling, dat ze mij niet gelukkig kan maken en dat zij haar eigen weg kiest. Ik vraag om opheldering, terwijl ik donders goed weet wat er natuurlijk aan de hand is. Een andere man! binnen 6 weken zit ze in Parijs, als ik daarna nog eens vraag om opheldering, dreigt ze naar de politie te stappen wegens stalking. En dat zij er van uit ging dat het een vrienden dienst was, en dat zij dankbaar gebruik had gemaakt van mijn diensten.

  Juist dit maakte mij pissig, zonder enige vorm van dank, of fatsoenlijke uitleg aan de kant worden gegooid, nadat ik haar voor ca. 20000euro aan klus uren heb geholpen. juist omdat ik vaak heb aangegeven waarom ik, “gratis”kwam klussen voor haar. Ik ging de mist in, en overtrad toch de regel, het is zelfs tot een veroordeling gekomen wegens stalking.

  Ik had het juist graag willen oplossen buiten de rechtbank om, omdat ik niet uit was op haar geld, of een relatie, maar puur een fatsoenlijk verhaal, elkaar daarna de hand kunnen schudden en normaal kunnen doen tegen elkaar.

  Maar na dit alles, en nu alles weer rustiger is denk ik steeds vaker aan de financiële kant van het verhaal. Is het mogelijk om nu nog via een civiele procedure mijn geld te krijgen voor mij geleverde diensten? Iets van onverschuldigde betaling van prestaties.

  Ik voel mij vooral misbruikt, helemaal door wat er achteraf is gebeurd. Ergens wil ik gewoon gerechtigheid, en betaald worden voor mijn diensten. Al ben ik bang dat ik het beter kan laten rusten

  groet Sjoerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *