Nieuwe regeling voor alternatieve conflictbeslechting voor .nl-domeinnamen geïntroduceerd

Vandaag maakte de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bekend een nieuwe geschillenregeling te introduceren voor geschillen omtrent inbreuken op andermans rechten door de registratie van een .nl-domeinnaam.

Als iemand door het registreren van een .nl-inbreuk maakt op een anders rechten, kan die ander er voor kiezen naar de rechter te stappen teneinde dit conflict op te lossen dan wel te beëindigen. Sinds 29 januari 2003 kent de SIDN een alternatieve regeling voor het oplossen van deze geschillen, namelijk door deze voor te leggen aan het WIPO Arbitration and Mediation Center gevestigd te Genève.

Het aantal conflicten dat aan deze instelling werd voorgelegd in plaats van het volgen van de normale gang naar de civiele rechter viel tegen. Dit is mede gelegen in de hoge kosten en aanvullende voorwaarden van deze procedure.

De nieuwe geschillenregeling (welke ook door het WIPO-instituut wordt afgehandeld) moet het mogelijk maken om middels een laagdrempelige procedure een onafhankelijke uitspraak in het geschil te krijgen. De nieuwe procedure kent (in tegenstelling tot de oude procedure) geen mogelijkheid tot het veroordelen van de verliezende partij in de kosten van de procedure. Ik vind dit overigens zelf een groot nadeel van de nieuwe procedure, het verhoogt de drempel voor partijen die wéten dat ze in het gelijk staan om een dergelijke procedure te starten, aangezien zij zelf opdraaien voor de te maken kosten.

Enkele feiten omtrent de nieuwe procedure:

  • De domeinnaamhouder waartegen een procedure wordt gestart heeft de mogelijkheid om binnen 20 kalenderdagen schriftelijk verweer te voeren;
  • De procedure is ontwikkeld om schriftelijk plaats te vinden, doch kan de geschillenbeslechter er toe besluiten een of beide partijen uit te nodigen om haar standpunt toe te lichten;
  • Indien de domeinnaamhouder geen verweer voert (binnen de daartoe gestelde termijn) is de kans groot dat de eis wordt toegewezen door de geschillenbeslechter, tenzij deze van mening is dat de vordering van de eiser ongegrond of onrechtmatig is;
  • Als de domeinnaamhouder binnen 14 dagen nadat de SIDN de uitspraak van de geschillenbeslechter heeft ontvangen een gerechtelijke procedure start (en de SIDN hiervan verwittigt), voert de SIDN de beslissing van de beslechter niet uit;
  • De regeling heeft geen mogelijkheid tot het instellen van een hoger beroep;
  • De nieuwe procedure is van toepassing op alle .nl-domeinnamen.

De tarieven voor het starten van de procedure zijn als volgt:

  • Voor een geschil betrekking hebbend op 1 tot 5 domeinnamen bedragen de administratiekosten €500,- en het honorarium van de geschillenbeslechter €1000,- (totaal: €1500,-);
  • Voor een geschil betrekking hebbend op 6 tot 10 domeinnamen bedragen de administratiekosten €700,- en het honorarium van de geschillenbeslechter €1300,- (totaal: €2000,-);
  • Voor een geschil betrekking hebbend op 11 of meer domeinnamen dient contact opgenomen te worden met het WIPO.

Lees verder op de website van de SIDN voor meer informatie over de regeling die in werking treedt per 28 februari a.s.

Lees ook het opiniestuk van jurist Maarten Haak op Webwereld: Nieuwe .nl geschillenregeling roept vragen op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *