NMa doet ietwat merkwaardige uitspraak

XS4ALL heeft op 25 mei 2004 een klacht ingediend bij de NMa tegen Buma, dit naar aanleiding van het auteursrechtenvrij muziekfestival ©free en hoe de Buma daar mee omsprong.

De muzikanten die op dit festival te zien en horen waren deden vrijwillig en belangeloos mee. Buma was het hier niet mee eens omdat zij destijds van de bij haar aangesloten auteurs van muziek eiste dat ze hun auteursrechten volledig overdroegen. Met het festival wilde XS4ALL aandacht vragen voor de mogelijkheden om ter promotie gratis muziek via het internet aan te bieden.

Inmiddels heeft de belangenbehartiger de mogelijkheid aangeboden aan haar leden om op basis van een Creative Commons licentie gratis aan te bieden voor niet-commercieel gebruik. Als het aan XS4ALL zou liggen mag de Buma nog een stap verder gaan, zo schrijft ze op haar website:

De mogelijkheid die Buma haar leden voortaan biedt, heeft echter slechts betrekking op niet-commercieel gebruik. Ook daar zou verandering in moeten komen. Het kan dus nog beter.

Ik ben het daar volledig mee eens. Het is echter bizar dat de NMa om die reden, namelijk dat de Buma tegenwoordig de voorgenoemde mogelijkheid aanbiedt aan haar leden (een feit dat zich ruimschoots na het indienen van de klacht van XS4ALL heeft voorgedaan) de klacht van XS4ALL ongegrond verklaart. In mijn ogen moet bij een dergelijke klacht naar de omstandigheden van het moment gekeken worden en niet, zoals de NMa heeft gedaan, nieuwe ontwikkelingen bij de klacht worden betrokken alsof die ten tijde van het indienen van de klacht reeds bestonden:

De NMa komt tot dit oordeel mede gelet op het feit dat er wel degelijk een mogelijkheid bestaat voor auteursrechthebbenden/leden om bepaalde exploitatievormen en/of landen uit te sluiten van overdracht aan Buma. Zie artikel 19 van het standaardexploitatiecontract dat Buma hanteert voor auteursrechthebbenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *