Vonnis Shareconnector / Stichting Brein

Vandaag is het vonnis gewezen in de eDonkey/eMule-zaak van Shareconnector Het vonnis is hier te downloaden.

De rechter heeft geoordeeld dat de oprichter en beheerder van Shareconnector, hoewel hij niet direct inbreuk maakt op de auteursrechten van de partijen wiens belangen Stichting Brein behartigt, wel onrechtmatig handelt.

De rechter schrijft hierover in haar vonnis:

Het is bekend dat ongeveer 95% van de door hem samen met anderen geselecteerde bestanden openbaar zijn gemaakt zonder toestemming van de rechthebbenden. Zijn website faciliteert dus systematisch en structureel het downloaden van bestanden die slechts door inbreuken op rechten van anderen beschikbaar gesteld zijn.

Centraal in deze zaak stond het verschil tussen het aanbieden van “downloadlinks” en de zogenoemde “hash-codes”. Dat laatste vond plaats op Shareconnector en is wezenlijk anders (en dient derhalve ook juridisch anders gekwalificeerd te worden) dan websites die downloadlinks naar auteursrechtelijk beschermd materiaal aanbieden, zo bepleitte mr. Job Hengeveld wie deskundige prof. dr. Frank van Harmelen van de vakgroep Knowledge Representation and Reasoning van de Vrije Universiteit had meegenomen.

Het wordt de beheerder van Shareconnector, die de website reeds enige tijd op zwart heeft gezet, in dit vonnis dan ook verboden de website langer online te houden/plaatsen, dan wel via andere media hash-codes of links naar materiaal zoals op Shareconnector aangeboden te verspreiden op straffe van een dwangsom. Ook wordt hij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van Stichting Brein.

Stichting Brein stelt een bodemprocedure in het vooruitzicht. Ik volg mogelijk later met een uitgebreide analyse. Meer informatie over de zaak is te vinden op Webwereld.nl. Collega Arnoud Engelfriet zet de feiten ook erg overzichtelijk op een rijtje. Douwe Linders, paralegal bij SOLV te Amsterdam, vindt er ook het zijne van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *