Onverschuldigde betaling (3): Verjaring

Mijn artikel over de Onverschuldigde betaling is inmiddels veelvuldig geraadpleegd door bezoekers. Dat doet mij grote deugd, omdat ik in de praktijk nog veel te vaak gevallen voorbij zie komen van mensen die niet weten dat, en hoe ze een onverschuldigde betaling terug kunnen vragen of vorderen.

Een bezoeker stelde in de reacties van het vorige artikel, de volgende vraag:

Hoe zit het met verjaren van de plicht om onverschuldigde betalingen terug te betalen als de ‘prestant’ nooit contact heeft opgenomen om het geld terug te eisen?

Dit is een interessante vraag waar ik in deel 1 over het leerstuk van de Onverschuldigde betaling niet op in ben gegaan.

De vraag wanneer de verjaringstermijn begint te lopen, is afhankelijk van twee gegevens. Deze gegevens worden uitgelegd in art. 3:309 van het Burgerlijk Wetboek, dat als volgt luidt:

Een rechtsvordering uit onverschuldigde betaling verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel (1) met het bestaan van zijn vordering als (2) met de persoon van de ontvanger is bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering is ontstaan.

Het moment waarop je er dus achter bent gekomen dat er een onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden, en ook wie de ontvanger is van de onverschuldigde betaling, begint de verjaringstermijn van vijf jaren te lopen.

De vordering uit hoofde van een onverschuldigde betaling, verjaart in ieder geval twintig jaren nadat de onverschuldigde betaling heeft plaatsgevonden.

4 reacties op “Onverschuldigde betaling (3): Verjaring”

 1. Jowi Burger

  Indien een alimentatiegerechtigde aan wie de voormalige echtelijke woning is toebedeeld de woning niet verkoopt om de overwaarde liquide te maken teneinde middelen vrij te maken om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien (hoewel dat wel redelijkerwijze van de alimentatiegerechtigde gevergd kan worden) en de alimentatieplichtige dus onverschuldigd alimentatie heeft betaald, kan dan de vermogensaanwas door waardestijging van de voormalige echtelijke woning beschouwd worden als een ongerechtvaardigde verrijking van de alimentatiegerechtigde en de door de alimentatieplichtige betaalde alimentatie als schade geleden door de alimentatieplichtige?

 2. A.Jacques

  Wij hebben een vraag over verjaring van een stuk tuin.
  Wellicht op uw terrein maar kunt ons misschien zeggen waar wij het antwoord kunnen halen.
  Een strook van de tuin naast het huis wordt al 25 jaar door de buren gebruikt.Er zijn bomen opgezet etc.
  Nu wil ik mijn huis verkopen en de buren willen dat stuk behouden.Er is nooit een overeenkomst getekend, ik heb het destijds mondeling goedgevonden.
  Welke procedure moet ik nu volgen
  Bij voorbaat dank voor uw reactie

 3. J. Witte

  27 maanden geleden ontving ik een factuur voor een verzekering, die ik wegens premieverhoging opzegde. De factuur heb ik dan ook niet betaald.
  Nu krijg ik een verzoek tot terugbetaling van een bedrag dat, naar mij nu pas is gebleken, destijds kennelijk ten onrechte aan mij is overgemaakt. Op het bankafschrift staat immers als vermelding “terugbetaling premie”. Waarschijnlijk omdat ik toen geen creditnota ontvangen heb, is me dat niet opgevallen.

  Is dit terugbetalingsverzoek niet verjaard?

 4. khamkhami

  Ik heb een bedrag overgemaakt heb bij rekeningnummer het factuurnummer vermeld van de nota. Hier is erheen iban rekening van gemaakt er is een bedrag naar verkeerd rekening gestort ik heb een klein bedrag overgemaakt naar de verkeerde rekeninghouder geen reactie de bank is bezig gegevens te achterhhalen wat nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *