Vandaag heeft de Europese Commissie een persbericht verspreid waarin zij bekend maakt een voorstel in behandeling te hebben genomen om de termijn waarbinnen musici aanspraak kunnen maken op de auteursrechten over hun werk (ook wel naburige rechten genoemd), te verlengen.

De Europese Commissie wil de termijn waarbinnen zangers en muzikanten aanspraak kunnen maken op de werking van het auteursrecht verlengen van 50 jaar naar 95 jaar.

Daarmee legt de Europese Commissie het advies van het Instituut voor Informatierecht (IvIR) naast zich neer, dat juist in november 2006 adviseerde om de termijn niet te verlengen.

Een van de argumenten die de Commissie aanvoert vóór het verlengen van de beschermingstermijn, is dat deze wijziging met name in het voordeel van de artiesten uitvalt, omdat die nu langer kunnen profiteren van inkomsten. Een interessante vraag is of en in hoeverre een individuele artiest extra inkomsten zal behalen door deze maatregel. Veel artiesten hebben hun rechten eenmalig en volledig overgedragen aan platenmaatschappijen voor een vast bedrag.

Het voorstel van de Commissie houdt zegt hier rekening mee te houden. In die gevallen moet namelijk een klein percentage van de geïnde vergoedingen apart gezet worden in een speciaal fonds. Verdere details hierover zijn nog niet vrijgegeven, dus of het werkelijk erg ten goede komt aan de uitvoerende artiesten?

Lees hier het persbericht.