Algemene Voorwaarden: opslaan en printen graag

Ontzettend moeilijk is het Nederlandse recht niet, maar soms zijn er regeltjes waar je specifiek van op de hoogte dient te zijn als ondernemer. Wat is nou het belangrijkste bij het verstrekken van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische of digitale weg? Kort gezegd: deze moet je zo duidelijk mogelijk aanbieden aan de consument, welke deze – en dat is erg belangrijk – op moet kunnen slaan en uit moet kunnen printen, vóór het sluiten van de overeenkomst.

Met name een print- of opslaan-knop ontbreekt vaak bij online dienstverleners. De verplichting om de consument waar je een contract mee afsluit, de mogelijkheid te bieden om de Algemene Voorwaarden op te kunnen slaan of te kunnen printen, vloeit voort uit artikel 6:234 lid 1 sub c BW:

hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, …

De Algemene Voorwaarden moeten op zó’n manier ter beschikking worden gesteld, dat deze door de persoon aan wie ze worden aangeboden via het internet, kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Dat betekent kortgezegd: opslaan en printen graag. Bied jij de Algemene Voorwaarden al netjes met een .pdf-variant en een printknop aan?..

4 reacties op “Algemene Voorwaarden: opslaan en printen graag”

  1. In principe kun je een HTML pagina altijd opslaan of uitprinten. Maar het is wel zo dat de Algemene Voorwaarden aangeboden moeten zijn alvorens de overeenkomst af te sluiten. Dit geldt in de winkel ook zo, maar dan moet je er meestal eerst om vragen als je er intresse in hebt. Andersom mag een consument ook Algemene Voorwaarden hanteren. Deze dienen dan ook gepresenteerd of in ieder geval beschikbaar te zijn. Als de verkoper accoord gaat met jouw voorwaarden, dan zijn die ook bindend. Als je het slim speelt kun je je positie als consument dus versterken. Mits alles redelijk en billijk is natuurlijk.

    1. Uit de jurisprudentie blijkt dat het expliciet de bedoeling is, dat de consument gewezen wordt op een print- en opslaan-mogelijkheid. De wetgever heeft daarmee willen voorkomen dat de consument uit noodzaak maar een foto moet maken van zijn beeldscherm waar de Algemene Voorwaarden op te zien zijn – want ja, zo kun je de voorwaarden óók opslaan :-) – om ze later nog eens terug te kunnen lezen. Bedankt voor je uitbreiding op dit artikel, Aschwin!

  2. Ik vind dat de regelgeving eigenlijk nog wel iets verder zou kunnen gaan.

    Voorwaarden op een website kunnen nog al eens wijzigen, en het is nu eenmaal een feit dat consumenten meestal niet voor de print-optie kiezen.

    Wat mij nou aardig zou lijken, is als een kopie van de algemene voorwaarden na acceptatie per e-mail verzonden moeten worden. Zo heeft de consument altijd de voorwaarden tot zijn beschikking, en kunnen discussies over welke versie van de voorwaarden geldend zijn, worden voorkomen.

  3. E-mail is in principe al toegestaan als wettelijk bewijsmiddel in een rechtzaak. (Zie link: http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2829) De oplossing aangedragen door Walter Hop lijkt mij dan ook de meest praktische en betrouwbare. Toch zou ik dan wel willen pleiten voor een speciale tag in de e-mail header voor contracten en/of (algemene) voorwaarden, zodat deze (a) snel terug te vinden zijn en (b) te verifiëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *