Ontzettend moeilijk is het Nederlandse recht niet, maar soms zijn er regeltjes waar je specifiek van op de hoogte dient te zijn als ondernemer. Wat is nou het belangrijkste bij het verstrekken van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische of digitale weg? Kort gezegd: deze moet je zo duidelijk mogelijk aanbieden aan de consument, welke deze – en dat is erg belangrijk – op moet kunnen slaan en uit moet kunnen printen, vóór het sluiten van de overeenkomst.

Met name een print- of opslaan-knop ontbreekt vaak bij online dienstverleners. De verplichting om de consument waar je een contract mee afsluit, de mogelijkheid te bieden om de Algemene Voorwaarden op te kunnen slaan of te kunnen printen, vloeit voort uit artikel 6:234 lid 1 sub c BW:

hetzij, indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld op een zodanige wijze dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming of, …

De Algemene Voorwaarden moeten op zó’n manier ter beschikking worden gesteld, dat deze door de persoon aan wie ze worden aangeboden via het internet, kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Dat betekent kortgezegd: opslaan en printen graag. Bied jij de Algemene Voorwaarden al netjes met een .pdf-variant en een printknop aan?..