Digitaal stemmen is gemakkelijk, maar de nadelen zijn te groot

Stemmen per brief vanuit het buitenland is ‘vooral achterhaald’, stellen Eelco Keij en Anita Pannebakker (Opinie, 21 februari). Hun suggestie om online stemmen in te voeren is echter onverstandig.

Bij belangrijke verkiezingen wil je de integriteit van het stemproces bewaken, zodat getelde stemmen overeenkomen met de intentie van de kiezer (en niet met die van hackers). Daarnaast wil je het stemgeheim beschermen, de individuele voorkeur verbergen. De stemprocedures voor kiesgerechtigden in het buitenland, met twee enveloppen, en in binnenlandse stembureaus zijn bedacht om zowel het individuele stemgeheim als de collectieve integriteit en transparantie van het stemproces te waarborgen.

Toegegeven, dit vraagt iets van kiezers. Aangezien de democratie ons grootste goed is, moeten we ons niet laten verleiden te denken: technologisch is bijna alles mogelijk, dus stemmen per post is achterhaald.

Privacy en integriteit van de resultaten in gevaar

Online stemmen maakt het stemmen misschien gemakkelijker, maar gaat ook ten koste van privacy en leidt tot eindeloze discussies over de integriteit van de resultaten. Wie zegt dat de partij waarop je online stemt ook de partij is waarop een hacker je laat stemmen? En dat niemand digitaal meekijkt om te zien waar je op stemt?

Dat we niet online stemmen ligt niet aan de stand van de techniek, maar aan de aard van technologie. Die maakt het moeilijk om op grote schaal het stemgeheim (en dus privacy) te combineren met de integriteit van het stemproces (en dus transparantie). Bij het stemmen per post en in het stemhokje is dat goed gewaarborgd.

Daarom hebben we in Nederland gelukkig geen voortdurende discussies over de betrouwbaarheid van stemresultaten, zoals in de Verenigde Staten. We krijgen ook geen foutmeldingen op stemwebsites, waardoor kiezers niet weten of hun stem is geteld, zoals onlangs in Estland.

Aangezien briefstemmen vanuit het buitenland geen sinecure is, lijkt het een sympathiek idee om een digitale uitzondering te maken voor de 500.000 kiesgerechtigden in het buitenland. Er is echter maar één hacker, foutmelding of storing nodig om de integriteit van de hele Nederlandse verkiezingen in gevaar te brengen. Ondemocratische actoren doen dat maar al te graag. Daarom is het belangrijk om integriteit en privacy voorrang te geven boven stemgemak, dus het digitaal stemmen niet in te voeren.

Dit opiniestuk verscheen in Trouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *