Vakantiedagen

De zomer komt er weer aan. Althans, als ik Piet Paulusma én het zonnetje buiten mag geloven. Dit artikel is dan ook geschreven op een bankje in een mooi parkje, terwijl de zon de zonnelader van mijn telefoon voedt. Ik wil het in dit tweede inleidende artikel op het gebied van Arbeidsrecht graag hebben over vakantiedagen.

De wettelijke regeling op het gebied van vakantiedagen is vastgelegd in afdeling 3 van titel 10 van boek 7 BW (art. 7:634-7:642 BW). De artikelen zijn voor het overgrote deel van dwingend recht. Dat betekent dat (ten nadele van de werknemer) alleen mag worden afgeweken als dit letterlijk in een artikel is aangegeven (art. 7:645 BW).

Vakantieopbouw
Vakantiedagen bouw je op door te werken. Art. 7:634 BW koppelt de opbouw van vakantiedagen aan tijdvakken waarin er een aanspraak op loon bestaat. Dat betekent dat als een werknemer geen aanspraak maakt op loon, door omstandigheden die voor rekening van de werkgever komen, er ook geen recht op vakantiedagen wordt opgebouwd. Ook als er wel recht is op loonbetaling kan het zo zijn dat er geen vakantiedagen worden opgebouwd, zo bepaalt art. 7:635 lid 4 BW. Een zieke medewerker kan alleen aanspraak maken op vakantiedagen over de laatste zes maanden van zijn ziekteverzuim, ongeacht of hij in die periode wel of geen aanspraak heeft gemaakt op loon.

Wettelijk minimum
Je hebt recht op vier maal zo veel vakantiedagen, als je gemiddeld in een jaar per week hebt gewerkt. Werk je dus gemiddeld vier dagen per week, dan heb je recht op minimaal (4×4) 16 vakantiedagen. Bij 5 dagen per week werken komt dat aantal uit op 20 vakantiedagen per jaar.

Meer dan 20 vakantiedagen
Veel werkgevers bieden, onderdeel uitmakend van de secundaire arbeidsvoorwaarden, hun medewerkers meer vakantiedagen per jaar. De wettelijk vastgestelde vakantiedagen mogen niet worden afgekocht (vakantiedagen inleveren in ruil voor een vergoeding), dit mag wel gebeuren met de vakantiedagen boven het wettelijk vastgestelde minimum. Krijg je dus 25 vakantiedagen per jaar van je werkgever bij een full-time baan, dan mogen vijf van deze dagen omgezet worden in een geldbedrag. (art. 7:640 BW) Als vakantiedagen meegenomen worden naar een volgend jaar, dan geldt het afkoopverbod niet alleen voor de verkregen vakantiedagen van het afgelopen jaar, maar ook voor de vakantiedagen van het voorgaande jaar, deel uitmakende van het wettelijk minimum (HvJ 6 april 2006, NJ 2006, 300 m.nt. Mok).

Ontslag – en dan?
Als je ontslag neemt of ontslagen wordt, heb je volgens art. 7:640 BW recht op uitkering van deze vakantiedagen in de vorm van een geldbedrag, gelijk aan het loon dat je over deze dagen uitbetaald zou krijgen. De oude werkgever is vervolgens verplicht op verzoek van de werknemer een verklaring op te stellen waarin het aantal (‘wettelijke minimum’)vakantiedagen waar de werknemer nog recht op had in vermeld staat. De nieuwe werkgever is vervolgens verplicht op verzoek van de nieuwe medewerker deze vakantiedagen (onbetaald) toe te wijzen. Onbetaald? Ja: de loonvergoeding over deze vakantiedagen wordt bij het ontslag uitgekeerd door de oude werkgever.

Vakantiedagen opnemen
Veel werkgevers hebben in het contract een regeling opgenomen voor de opname van vakantiedagen. Veel andere werkgevers niet. Bij het ontbreken van een dergelijke regeling, geeft de voorkeur van de werknemer in principe de doorslag – tenzij de werkgever gewichtige redenen aan kan voeren waarom de vakantiedagen in die periode niet opgenomen zouden kunnen worden. Deze gewichtige redenen dienen binnen twee weken nadat de medewerker zijn wens schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, aangevoerd te worden. Gebeurt dit niet, dan zegt art. 7:638 lid 2 dat de vakantie is vastgesteld overeenkomstig de wens van de medewerker.

Het recht op vakantiedagen verjaart na vijf jaren (art. 7:642 BW). Het is dus mogelijk om vijf jaar lang vakantiedagen op te bouwen voor vakantie, studie of iets anders waar je graag betaald vrij voor wilt hebben! Veel plezier met sparen!

6 reacties op “Vakantiedagen”

 1. Lida Roodenburg

  Hoi Danny,

  volgende maand word ik 50 en er is mij verteld dat ik dan recht zou hebben op een extra vrije dag, Omdat mijn werkgever nogal moeilijk doet over vrije dagen en vakanties wil ik hem er nog niet mee confronteren totdat ik zeker weet of dit juist is of niet. Er is geen cao aanwezig in het bedrijf waar ik werk, ik werk 36 uur per week en krijg 19 vrije dagen per jaar. Daarvan moeten er in de zomer collectief 3 aaneengesloten weken vakantie worden opgenomen waar ik niet blij mee ben, tevens geldt hetzelfde in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Dit betekent dus dat ik eigenlijk haast nooit een vrije dag naar eigen keuze kan opnemen. Vraag is nu of dit zomaar kan, die ezxtra vrije dag zou voor mij een geschenk zijn.
  Met vriendelijke groet, Lida Roodenburg

 2. Lida Roodenburg

  Hoi Danny,

  volgende maand word ik 50 en er is mij verteld dat ik dan recht zou hebben op een extra vrije dag, Omdat mijn werkgever nogal moeilijk doet over vrije dagen en vakanties wil ik hem er nog niet mee confronteren totdat ik zeker weet of dit juist is of niet. Er is geen cao aanwezig in het bedrijf waar ik werk, ik werk 36 uur per week en krijg 19 vrije dagen per jaar. Daarvan moeten er in de zomer collectief 3 aaneengesloten weken vakantie worden opgenomen waar ik niet blij mee ben, tevens geldt hetzelfde in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw. Dit betekent dus dat ik eigenlijk haast nooit een vrije dag naar eigen keuze kan opnemen. Vraag is nu of dit zomaar kan, die ezxtra vrije dag zou voor mij een geschenk zijn.
  Met vriendelijke groet, Lida Roodenburg

 3. Hoi Lida,

  Ik neem per e-mail contact met je op!

  Hartelijke groet,
  Danny Mekic’

 4. Hoi Lida,

  Ik neem per e-mail contact met je op!

  Hartelijke groet,
  Danny Mekic’

 5. Marijn

  Ik heb gedurende twee jaar op papier 100% arbeidsongeschikt gestaan. Nu zegt mijn werkgever dat ik slechts over de laatste 6 maanden vakantie heb opgebouwd. Doch ik ben niet twee jaar thuis geweest maar ben na een half jaar ziekte gaan werken. Welliswaar ben ik langzaamaan, volgens mijn werkgever, op arbeidstherapeutische basis uren op gaan bouwen maar op een gegeven moment was ik (geruime tijd voor die 6 maanden) wel degelijk 36 uur aanwezig. Dit is nog meer als de meeste deeltijdwerkers (normaal 38 uur). Zij hebben mij alleen nooit gedeeltelijk arbeidsgeschikt gemeld. Dit kan toch niet? Hierdoor zouden werkgevers mensen expres op papier twee jaar AO laten staan om op een goedkope mannier van vakantieopbouw uit te te komen. Ik zou dus over twee jaar maar over 6 maanden hebben opgebouwd terwijl ik al anderhalf jaar aan het werk ben.

 6. Marijn

  Ik heb gedurende twee jaar op papier 100% arbeidsongeschikt gestaan. Nu zegt mijn werkgever dat ik slechts over de laatste 6 maanden vakantie heb opgebouwd. Doch ik ben niet twee jaar thuis geweest maar ben na een half jaar ziekte gaan werken. Welliswaar ben ik langzaamaan, volgens mijn werkgever, op arbeidstherapeutische basis uren op gaan bouwen maar op een gegeven moment was ik (geruime tijd voor die 6 maanden) wel degelijk 36 uur aanwezig. Dit is nog meer als de meeste deeltijdwerkers (normaal 38 uur). Zij hebben mij alleen nooit gedeeltelijk arbeidsgeschikt gemeld. Dit kan toch niet? Hierdoor zouden werkgevers mensen expres op papier twee jaar AO laten staan om op een goedkope mannier van vakantieopbouw uit te te komen. Ik zou dus over twee jaar maar over 6 maanden hebben opgebouwd terwijl ik al anderhalf jaar aan het werk ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *