Als je het als student van een HBO- of WO-opleiding niet eens bent met een beslissing van de examinator (de persoon die jouw tentamen heeft nagekeken), die deel uitmaakt van de examencommissie voor dat vak, dan kun je bezwaar maken tegen de beslissing bij de Facultaire Examencommissie (de examencommissie van de faculteit of het vak zelf) en bij de COBEX. Tegen een beslissing van laatstgenoemd College van Beroep voor de Examens staat in veel gevallen een beroep bij de sectie Bestuursrecht van de Rechtbank open.

Het griffierecht dat je moet betalen aan de Rechtbank voor het instellen van een beroep, bedraagt in 2008 €141,-. Griffierecht is een geldbedrag dat je aan de Rechtbank moet betalen voordat je verzoek of zaak in behandeling wordt genomen.

Ook als er geen beroep mogelijk is, kun je in sommige gevallen alsnog naar de rechter gaan. Dat kan namelijk als je van mening bent dat de onderwijsinstelling een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens jou.

De rechter zal zich in (beroeps)zaken die gaan over de beoordeling van tentamens en examens terughoudend opstellen, om niet al te snel een interventie te plegen binnen het hogere en academische onderwijs.

Deze overweging wordt in grove lijnen gebruikt door rechters in dit soort zaken:
Een interventie van de rechter in k.g. in dit soort zaken, dient met de grootste terughoudendheid te geschieden. Slechts in bijzondere gevallen kan daarvoor aanleiding zijn en de interventie kan alleen dan succes hebben, indien aannemelijk is, dat de aangevochten beoordeling apert en in belangrijke mate onjuist is geweest, dusdanig, dat deze als duidelijk onzorgvuldig moet worden bestempeld.
(bovenstaande overweging vond ik in een kort geding-zaak over een examenuitslag)

Omdat ik momenteel meerdere studenten uit verschillende universiteitssteden help bij beroepszaken zal ik de komende tijd meer artikelen wijden aan het Onderwijsrecht. Voor tips’n’tricks of korte vragen, kun je mij ook altijd een e-mail sturen. Interessante vragen kan ik vervolgens, geanonimiseerd en algemeen uitgewerkt, beantwoorden op mijn weblog.