Niets te verbergen

Edward Snowden vernietigde het “Niets te verbergen”- argument in één zin:

“Arguing that you don’t care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don’t care about free speech because you have nothing to say,”

“Beargumenteren dat je niet geeft om het recht op privacy omdat je niks te verbergen hebt, is niet anders dan zeggen dat vrijheid van meningsuiting je niet kan schelen omdat je niks te zeggen hebt”

niets-te-verbergen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *