Een bestuurder van een auto reed mijn auto een paar dagen geleden expres aan en besloot vervolgens om door te rijden. De fietsers die getuigen waren van de gebeurtenis wisten niet hoe snel ze scheldend achter de vrouw aan moesten fietsen — mij en mijn auto achterlatend. Ik had dan ook geen namen en telefoonnummers van de getuigen, alleen haar kenteken. Er is ook goed nieuws: mijn auto heeft slechts een klein, bijna niet zichtbaar schrammetje op de voorbumper. Situatie opgelost, zou je denken.

Niet helemaal. Volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet is het verboden en strafbaar om door of weg te rijden na een verkeersongeval waarbij letsel of schade is ontstaan:

Het is degene die bij een verkeersongeval is betrokken of door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt, verboden de plaats van het ongeval te verlaten indien:
a. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander is gedood dan wel letsel of schade aan een ander is toegebracht;
b. daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een ander aan wie bij dat ongeval letsel is toegebracht, in hulpeloze toestand wordt achtergelaten.

Als je doorrijdt na een ongeval, riskeer je een gevangenisstraf van 3 maanden, een geldboete van 7400 euro en een rijbevoegdheid ontzegging van 5 jaar, niet iets wat je wilt laten gebeuren dus. Als er alleen blikschade is ontstaan, heb je als je per ongeluk doorgereden bent nog 12 uur lang de kans om je bij de Politie te melden.

In mijn geval was ik niet de persoon die doorreed, dat was de vrouw die mij aanreed. Toch mag ook ik niet zomaar de plaats van het ongeval verlaten, als de ander wegrijdt moet je je dus melden bij de Politie. Er zijn vervolgens twee opties die je hebt:

  1. je doet aangifte tegen de ander, deze persoon zal dan worden opgeroepen door de politie;
  2. je laat een “mutatie” maken in het Politie-systeem, waarmee aangetoond kan worden dat je je hebt gemeld bij de Politie. Een mutatie is niet hetzelfde als een aangifte. De andere weggebruiker zal in principe niet juridisch worden vervolgd.

Zelf heb ik voor optie 2 gekozen, omdat de schade zo klein was. Tóch kan het zijn dat deze zaak nog een staartje krijgt, want wat nou als de auto van de bestuurder die mij aanreed nou méér schade heeft dan mijn auto? Misschien kiest de vrouw in kwestie er voor om een claim in te dienen bij de verzekeraar en dan heb ik geen getuigen en geen bewijs van wat er is gebeurd.


Camerabeelden opvragen

Om het zekere voor het onzekere te nemen, ben ik de omgeving gaan verkennen en op zoek gegaan naar beveiligingscamera’s. In totaal trof ik er drie aan: één van een hotel, en twee van een museum. Bedrijven en individuen zijn niet verplicht om je de camerabeelden te geven, sterker nog: dat mag vanwege privacywetgeving niet altijd. Wél zijn ze verplicht om op verzoek van de Politie (dat wordt een ‘vordering‘ genoemd) het materiaal af te staan. De Politie is alleen niet altijd even snel met het opvragen van het bewijsmateriaal, en als je zoals ik geen aangifte doet gaat de Politie die gegevens ook niet opvragen. Toch wilde ik dat de beelden veilig werden gesteld voor het geval dat de vrouw in kwestie een claim in gaat dienen bij haar verzekering voor de schade die ze aan haar eigen voertuig heeft veroorzaakt.

Gelukkig wilden in mijn geval het hotel en het museum de beelden apart bewaren, voor het geval dat. Meestal zullen bedrijven echter aangeven dat ze beelden alleen op instructie van de Politie apart willen zetten. Hoe logisch dat ook klinkt, in de praktijk zal de eigenaar van de beelden toch aan je verzoek moeten voldoen. Artikel 189 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt het namelijk om bewijsmateriaal te vernietigen:

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: .. hij die opzettelijk voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e aan te tonen, met het oogmerk om de inbeslagneming daarvan te beletten, te belemmeren of te verijdelen, verbergt, vernietigt, wegmaakt of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrekt

Als de eigenaar van de beelden weet dat het om bewijsmateriaal gaat mag het materiaal dus niet vernietigd worden.

Conclusie: nooit doorrijden bij een ongeval. Doe je dat wel, en er is alleen blikschade ontstaan, meld je dan binnen 12 uur de bij de Politie. Zorg er voor dat eventueel bewijsmateriaal zoals filmbeelden bewaard blijven, en help de politie een handje door daarin zelf het initiatief te nemen. Als de eigenaar van de beelden weigert ze te bewaren, vertel hem of haar dan dat het verboden is om bewijsmateriaal te vernietigen.